Administrasjon

Kjetil Røssevold
Daglig leder
Tlf: 94 13 13 13
Mob: 482 65 090
kjetil@unigrafisk.no

Gunnar Vik
Produksjonsleder
Tlf: 94 13 13 13
Mob: 996 13 936
gunnar@unigrafisk.no

Salg

Arvid Konglevoll
Salgskonsulent
Tlf: 94 13 13 13
Mob: 901 47 181
arvid@unigrafisk.no

Dagfinn Holmedal
Salgskonsulent
Tlf: 94 13 13 13
Mob: 900 14 294
dagfinn@unigrafisk.no